hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 16-01-2014ILT publiceert de Staat van transportveiligheid
Nederland blijft een veilig land op het gebied van verkeer en vervoer. Dat blijkt uit de Staat van transportveiligheid 2012. Het aantal doden en gewonden in 2012 is relatief beperkt vergeleken met andere Europese landen. Nederland behoort tot de Europese top op het gebied van de verkeers- en vervoersveiligheid. Dat neemt niet weg dat er nog aandachtspunten zijn. Het beleid van het ministerie richt zich op continue verbetering van de veiligheid.

De Staat van transportveiligheid schetst aan de hand van cijfers en feiten de staat van de veiligheid op de werkterreinen verkeer en vervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De veiligheid binnen de modaliteiten zeevaart, binnenvaart, luchtvaart, spoor en weg komt aan de orde.

Over het geheel genomen zijn in 2012 geen grote veranderingen te constateren ten opzichte van voorgaande jaren. Wel is het zo, dat enkel e ernstige incidenten, zoals de treinbotsing bij Amsterdam Westerpark en de aanvaring op de Noordzee met de koopvaardijschepen Baltic Ace en Corvus J duidelijk beeldbepalend zijn geweest en hun uitwerking hebben op het veiligheidsbesef.

Het uiteindelijke oordeel over de Staat van de transportveiligheid kan een stimulans zijn voor de betrokken partijen om accenten te zetten of om accenten te verleggen.

Een samenvatting van de cijfers is te vinden in hoofdstuk 2 (algemeen beeld) van de Staat van transportveiligheid 2012.

Redactie Infrasite
Bekijk de Staat van transportveiligheid 2012 ook in Infraste Documents


Deel dit artikel:                   

Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14; 10 en 11 februari 2020
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Van Gelder zet in Amsterdam elektrische boorwagen in
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen tekent tracébesluit: wegverbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide stap dichterbij
Nieuwsbericht
Weggebruikers negeren nog steeds massaal rode kruisen
Nieuwsbericht
Verlaging maximumsnelheid doorgevoerd in maart 2020
Nieuwsbericht
Proef met doseren verkeer N322 in Zaltbommel bij file op A2
Nieuwsbericht
Besluit Haven Loven, extra geld voor Deltaprogramma Maas en MIRT-onderzoek Brainport-regio
Nieuwsbericht
Rijk en provincies reserveren 103 miljoen euro voor aanpak A50 Eindhoven-Nijmegen
Nieuwsbericht
Circulair viaduct wint Betonprijs 2019
Nieuwsbericht
Klantenpanel Rijkswegen Noord: extra aandacht voor verkeersveiligheid is goed geweest
Nieuwsbericht
Helpdesk stikstof vanaf 14 oktober voor iedereen bereikbaar
Nieuwsbericht
Heijmans werkt aan infrastructuur Eindhoven Noordwest
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht
Miljoenennota: intenties voor investeringen goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid
Nieuwsbericht
Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht definitief gegund aan consortium VEENIX
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat start aanbesteding groot onderhoud A6 Lelystad-Noord - Ketelbrug
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat test strooi- en ploegwagens voor winterseizoen
Nieuwsbericht
A9 Badhoevedorp-Holendrecht voorlopig gegund aan VEENIX
Nieuwsbericht
Provincie en Overijsselse gemeenten willen geen vrachtwagenheffing op de N50 en A35
Nieuwsbericht
Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot
Nieuwsbericht
Transportbedrijven gezocht voor proef met 'bandenspanningsmeetdrempel' snelweg A16
Nieuwsbericht


[Banners]