hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 16-12-2019Minister Van Nieuwenhuizen tekent tracébesluit: wegverbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide stap dichterbij
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 9 december 2019 het tracébesluit (TB) voor de verbreding van de snelweg A2 Het Vonderen - Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het grootste wegproject in Limburg van de komende jaren.

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 km verbreed van 2x2 met spitsstroken, naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Viaducten over de weg worden waar nodig opgeknapt of vernieuwd, langs de weg komt aan beide kanten een groene baan, de Parkway, en er komen 3 faunapassages onder de weg. Met het project is in totaal € 292 miljoen gemoeid, waarvan € 35 miljoen van de regio komt.

A2 Het Vonderen - Kerensheide kwetsbaar traject
Minister Van Nieuwenhuizen: 'De snelweg A2 in Midden-Limburg is belangrijk voor de mensen die in de regio werken en voor het verkeer tussen Nederland en de rest van Europa. Op dit stuk van de A2 rijden dagelijks zo'n 110.000 auto's en vrachtwagens. En dat aantal neemt alleen maar toe. Het is een kwetsbaar traject. De vluchtstrook wordt nu gebruikt als spitsstrook om de drukte op te vangen. Als er een incident is, loopt het hier helemaal vast. De verbreding zorgt er voor dat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs beter kunnen doorrijden en dat de mensen in de gemeenten langs de snelweg minder last van sluipverkeer hebben. Geweldig dat we hier aan de slag gaan.'

Hubert Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg: 'De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Kerensheide en Het Vonderen is cruciaal voor de provincie Limburg. Zo cruciaal dat we hieraan € 35 miljoen euro hebben bijgedragen. Onze provincie is een internationale logistieke hotspot en draagt bij aan het succes van de Nederlandse economie. Een robuuste infrastructuur is voor Limburg dan ook onontbeerlijk. De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide slibt steeds verder dicht; de maatregelen komen op het goede moment. Nu de verbreding definitief is, hopen we dat de schop snel de grond in kan.'

Ecologisch onderzoek
Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat het project niet leidt tot een verslechtering van de kwetsbare natuur in de Natura 2000-gebieden in de omgeving van de snelweg. Met het getekende tracébesluit kan nu de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding en het contracteren van de bouwers.

Rijkswaterstaat is voortdurend in gesprek met de regionale partners van deze wegverbreding: provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeentes Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Stein, A2VK Buurtenplatform en maatschappelijke partners. Door de betrokkenheid heeft Rijkswaterstaat zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen. In het tracébesluit zijn diverse geluidsmaatregelen opgenomen. De weg krijgt tweelaags zoab. Ter hoogte van de Loperweg te Echt en de kern Born komen geluidschermen en komt er een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar.

Terinzagelegging en beroep
Het tracébesluit beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid- en natuurcompensatie. De komende weken staan in het teken van de terinzagelegging van het tracébesluit. Van 20 december 2019 tot en met 30 januari 2020 kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit beroep worden ingesteld tegen het tracébesluit. Ook belanghebbenden die om juridisch gegronde redenen, zoals een belangrijke wijziging tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit die ze persoonlijk raakt, geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit, kunnen een beroepschrift indienen. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op de website Platform Participatie zijn vanaf 19 december 2019 alle documenten behorend bij het tracébesluit digitaal te raadplegen. Deze documenten liggen vanaf dan ook fysiek ter inzage op het gemeentehuis van Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, bij de provincie Limburg, Waterschap Limburg en bij Rijkswaterstaat.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 14 januari 2020 in de Roosterhoeve in Roosteren (Hoekstraat 29). Tussen 18.00 uur en 20.30 uur kan iedereen op elk gewenst moment binnenlopen voor meer informatie. Vooraf aanmelden is niet nodig, de bijeenkomst is vrij toegankelijk.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt Heijmans groot onderhoud aan rijksweg A79
Nieuwsbericht
A28 krijgt nieuwe LED verlichting voorzien van smart lighting technologie van Luminext
Weblogposting
Fugro wint belangrijk contract voor de verbreding van de A9 tussen Holendrecht en Badhoevedorp
Nieuwsbericht
Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd
Nieuwsbericht
Webinar over MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem
Nieuwsbericht
Totaal interview Infrasite Network met alle halve finalisten van de Mobiliteitschallenge, aangevuld met SOLID, over hun deelname
Artikel
Finalisten mobiliteitschallenge bekend
Weblogposting
Voorbereidingen project ViA15 gaan door
Nieuwsbericht
Gemeente Groningen: Tussentijdse maatregelen om verbinding centrum en Vinkhuizen te verbeteren
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam moves to 23 - 26 march 2021
Nieuwsbericht
Kleine beekdalbrug over Keersop bij Dommelen beter voor beek, natuur en fietsers
Nieuwsbericht
Vernieuwing lichtmasten Prins Clausplein (A4)
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting


[Banners]