hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 24-01-2020Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14; 10 en 11 februari 2020
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt op 10 en 11 februari 2020 2 informatiebijeenkomsten om de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 toe te lichten.

Bezoekers van de informatieavonden krijgen de gelegenheid om ook tijdens de informatieavonden een zienswijze in te dienen op de plannen. De totale periode voor het indienen van een zienswijze is van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020.

Tijdens deze verkenning heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2 alternatieven onderzocht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Ook zijn 2 varianten voor een nieuw Ringvaartaquaduct voor het verkeer van Amsterdam naar Den Haag onderzocht.

Voorkeursalternatief A4 Burgerveen-N14
De keuze is gevallen op een extra rijstrook op de hoofdrijbaan van de snelweg A4 in beide richtingen en aanpassing van de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de autoweg N11 (verdiepte ligging). Daarnaast is gekozen voor de aanleg van een nieuw Ringvaartaquaduct op de plaats van het oude aquaduct. Dit voorkeursalternatief is op 23 januari 2020 gepubliceerd in de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14.

Een nieuw aquaduct op de plaats van het oude aquaduct heeft beduidend minder impact op de omgeving (met name met betrekking tot het bedrijventerrein naast de A4) en is qua kosten gunstiger dan een nieuw aquaduct ten oosten van bestaande rijbaan van de A4.

Informatieavonden A4 Burgerveen-N14
Tijdens 2 informatieavonden lichten we het voorkeursalternatief en de onderbouwing daarvan in woord en beeld toe. U krijgt een beeld van hoe de verbreding van de weg op hoofdlijnen wordt gerealiseerd en met welke factoren het project rekening houdt. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel, u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.

U kunt in de periode van vrijdag 24 januari tot en met donderdag 5 maart 2020 uw zienswijze mondeling, digitaal of via de post indienen. Uw zienswijze op de ontwerpstructuurvisie en het daarin geschetste voorkeursalternatief neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar mogelijk mee in de definitieve structuurvisie. In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief vervolgens in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd. Meer informatie hierover vindt u op de website Platform Participatie.

Locaties informatieavonden A4 Burgerveen-N14
De eerste informatieavond vindt plaats op:

Datum: 10 februari 2020
Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

De tweede informatieavond vindt plaats op:

Datum: 11 februari 2020
Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten


Deel dit artikel:                   

Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam moves to 23 - 26 march 2021
Nieuwsbericht
Kleine beekdalbrug over Keersop bij Dommelen beter voor beek, natuur en fietsers
Nieuwsbericht
Vernieuwing lichtmasten Prins Clausplein (A4)
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Vergunning ACM voor joint venture asfaltcentrales Heijmans en BAM
Nieuwsbericht
Sneller extra rijstroken op A12 tussen Westervoort en Duitse grens
Nieuwsbericht
Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14; 10 en 11 februari 2020
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Van Gelder zet in Amsterdam elektrische boorwagen in
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen tekent tracébesluit: wegverbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide stap dichterbij
Nieuwsbericht
Weggebruikers negeren nog steeds massaal rode kruisen
Nieuwsbericht
Verlaging maximumsnelheid doorgevoerd in maart 2020
Nieuwsbericht
Proef met doseren verkeer N322 in Zaltbommel bij file op A2
Nieuwsbericht


[Banners]