hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 08-04-2020



Gemeente Groningen: Tussentijdse maatregelen om verbinding centrum en Vinkhuizen te verbeteren




Volgende fase Aanpak Ring West

Uit onderzoek blijkt dat de westelijke ringweg op de huidige plek de beste oplossing is. Dit jaar wordt deze variant verder uitgewerkt. Daarop vooruitlopend wil het college van B&W met drie tussentijdse aanpassingen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen Vinkhuizen en het centrum verbeteren. Deze maatregelen hebben ook een positief effect op de leefbaarheid.

De drie tussentijdse aanpassingen zijn het resultaat van gesprekken met de omwonenden. De reconstructie van de Ring West is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van Groningen als compacte duurzame stad en om de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De razendsnelle ontwikkeling van de Reitdiepzone van een industriegebied naar een woonwijk vraagt ook om aanpassingen van de Ring West.

Drie aanpassingen
De ontsluiting van het woon- en winkelgebied Reitdiephaven op de rotonde bij de aansluiting van de Professor Uilkensweg op de N355 wordt verbeterd.

De fietstunnels (kruising Siersteenlaan - Pleiadenlaan en ter hoogte van de Friesestraatweg) worden door het verwijderen van struiken, het eventueel verleggen van het fietspad en meer licht in de tunnel zelf veiliger.

Onderzocht wordt wat het effect is van nieuwe, innovatieve, lage geluidsschermen met lamellen die het geluid afbuigen. Deze lagere geluidsschermen zijn maximaal 1 meter hoog. Zo vormen ze geen visuele en fysieke barrières.

Planning
Samen met de provincie werkt de gemeente de komende tijd aan het voorkeursalternatief. Deze bestaat uit een deels tot gehele verdiepte ligging op bestaand tracé met verbetering van het aanliggende en kruisende fietsnetwerk, een hoogwaardige ruimtelijke inpassing en duurzame uitwerking op met name het gebied van energiebesparing, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook wordt hierbij gekeken naar de benodigde financiering. In 2022 stellen de gemeenteraad en de Provinciale Staten het voorkeursalternatief vast.


Deel dit artikel:                   





KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met 'schone lucht plan'
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt Heijmans groot onderhoud aan rijksweg A79
Nieuwsbericht
A28 krijgt nieuwe LED verlichting voorzien van smart lighting technologie van Luminext
Weblogposting
Fugro wint belangrijk contract voor de verbreding van de A9 tussen Holendrecht en Badhoevedorp
Nieuwsbericht
Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd
Nieuwsbericht
Webinar over MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem
Nieuwsbericht
Totaal interview Infrasite Network met alle halve finalisten van de Mobiliteitschallenge, aangevuld met SOLID, over hun deelname
Artikel
Finalisten mobiliteitschallenge bekend
Weblogposting
Voorbereidingen project ViA15 gaan door
Nieuwsbericht
Gemeente Groningen: Tussentijdse maatregelen om verbinding centrum en Vinkhuizen te verbeteren
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam moves to 23 - 26 march 2021
Nieuwsbericht
Kleine beekdalbrug over Keersop bij Dommelen beter voor beek, natuur en fietsers
Nieuwsbericht
Vernieuwing lichtmasten Prins Clausplein (A4)
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht


[Banners]