hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 09-04-2020Voorbereidingen project ViA15 gaan door
De coronacrisis heeft veel impact op onze samenleving en raakt ook sectoren waarmee Rijkswaterstaat intensief samenwerkt. We vinden het belangrijk om onze opdrachtnemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarom gaan onze projecten in principe door, mits de veiligheid en kwaliteit geborgd kunnen worden. Dit geldt ook voor project ViA15.

Veiligheid heeft topprioriteit, voor Rijkswaterstaat én voor onze DBFM-aannemer GelreGroen. Daarbij volgen we de adviezen van het RIVM en werkt iedereen thuis. Voor de medewerkers op kantoor en zeker voor hen in het veld creëren we een zo veilig mogelijke werkomgeving.

Stand van zaken project ViA15
'De afgelopen maanden zijn diverse voorbereidingen getroffen voor project ViA15', vertelt omgevingsmanager Jacqueline te Lindert van Rijkswaterstaat. 'Denk aan het slopen van panden, het verwijderen van bomen en aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Sommige werkzaamheden zijn nu klaar, andere lopen nog door. Daarnaast bereiden we ons voor op de behandeling van het tracébesluit ViA15 in mei 2020.'

Sloop panden in fases
Om de aanleg van de snelweg A15 en de verbreding van de A12/A15 mogelijk te maken, moeten diverse woningen en panden wijken. In februari 2020 is Rijkswaterstaat gestart met de sloop van een deel van de panden die zijn aangekocht. Het sloopproces loopt nog even door. Voor sommige panden geldt dat er eerst asbest verwijderd moet worden. Daarnaast heeft de ecoloog op een aantal plekken kerkuilen aangetroffen. Voor deze panden moet Rijkswaterstaat een ontheffing aanvragen en eventueel compenserende maatregelen treffen. Zij worden waarschijnlijk in september 2020 gesloopt. De laatste woningen en panden worden gesloopt door aannemer GelreGroen.

Voorbereidingen in Lingewaard en Liemers
In februari 2020 heeft Rijkswaterstaat ongeveer 200 populieren verwijderd in de noordelijke oksel van de aansluiting van de snelweg A15 op de N839 in Bemmel. Jacqueline te Lindert: 'Dit moest vóór het broedseizoen gebeuren. Op een later moment wordt het onderzoek naar archeologie en niet-gesprongen explosieven uitgevoerd.' In Bemmel werkt de provincie Gelderland aan aanpassing van de N839, die na de doortrekking van de A15 veel meer verkeer te verwerken krijgt. Aan de andere kant van het Pannerdensch Kanaal is de herinrichting van de weg Hengelder in Zevenaar vrijwel afgerond.

Behandeling tracébesluit gepland in mei 2020
De behandeling van de beroepen tegen het tracébesluit A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen - Oudbroeken heeft de Raad van State gepland op 18, 19 en 20 mei 2020. Vanwege de coronacrisis heeft de Raad van State besloten om gesloten te blijven tot 28 april 2020. Het is nog afwachten welk besluit de Raad van State zal nemen voor de periode na 28 april en of dat effect heeft op hun planning.


Deel dit artikel:                   

KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met 'schone lucht plan'
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt Heijmans groot onderhoud aan rijksweg A79
Nieuwsbericht
A28 krijgt nieuwe LED verlichting voorzien van smart lighting technologie van Luminext
Weblogposting
Fugro wint belangrijk contract voor de verbreding van de A9 tussen Holendrecht en Badhoevedorp
Nieuwsbericht
Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd
Nieuwsbericht
Webinar over MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem
Nieuwsbericht
Totaal interview Infrasite Network met alle halve finalisten van de Mobiliteitschallenge, aangevuld met SOLID, over hun deelname
Artikel
Finalisten mobiliteitschallenge bekend
Weblogposting
Voorbereidingen project ViA15 gaan door
Nieuwsbericht
Gemeente Groningen: Tussentijdse maatregelen om verbinding centrum en Vinkhuizen te verbeteren
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam moves to 23 - 26 march 2021
Nieuwsbericht
Kleine beekdalbrug over Keersop bij Dommelen beter voor beek, natuur en fietsers
Nieuwsbericht
Vernieuwing lichtmasten Prins Clausplein (A4)
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht


[Banners]